O moderní gymnastice

Nejpřirozenějším způsobem jak získat a udržet si pevné a zdravé tělo je provozování sportovních aktivit. A jelikož je nejlepší ty správné návyky pěstovat od útlého mládí, neměli bychom nechat svá dítka zahálet.

Nedostatek pohybu a špatné pohybové návyky jsou totiž jedny z hlavních příčin narůstajících pohybových potíží, kterými dnes trpí nejen dospělí, ale i děti. Jedním z prostředků dosažení zdravého rozvoje pohybového aparátu dívek je moderní gymnastika, jediný sport, který neovládají fyzickou silou a osobnostní dominancí muži. Svým pohybovým obsahem se moderní gymnastika váže jak k oblasti tělesné výchovy, tak i k oblasti tance.

Rodiče se často domnívají, že fyzické zatížení by mohlo mít negativní vliv na tělesný vývoj dívek. K těmto domněnkám dochází kvůli povrchní znalosti výhod sportů včetně moderní gymnastiky. Tréninková zátěž je samozřejmě v souladu s jejich tělesnými a pracovními schopnostmi. Uplatnění moderní gymnastiky je v dnešní době široké, neboť od ní není daleko k tanci, aerobiku i k jiným sportovním odvětvím, pro která je právě gymnastika nejlepší průpravou. Dívka dostává výukou této olympijské disciplíny široké pohybové znalosti, díky čemuž je pro ní uplatnění i v jiném sportu mnohem snazší.

Tatínkové a maminky, nenechte proto své ratolesti lenošit doma. Pošlete je cvičit.

Zápis a přihláška na stránce Nábor